Gallery


Information

떼까마귀 군무체험 운영부스 설명회

페이지 정보

작성자 사단법인태화강생태관광협의회 댓글 0건 조회 372회 작성일 20-12-07 14:16

본문

1d349d8065769bb047bf37d7300fc25f_1607318200_0121.jpg

1d349d8065769bb047bf37d7300fc25f_1607318200_1182.jpg
 

[떼까마귀 군무체험 운영부스 설명회]

일시 : 2020년 11월 26일~27일

장소 : 사무국

Contact

1st floor of EXO 21 Convention, 160 Wangsaeng-ro, Nam-gu, Ulsan

+82 (0)52-266-5168

hgs1223kr@hanmail.net

  Personal Information Handling Policy  /  Admin