Gallery


Information

업무협약식 체결

페이지 정보

작성자 사단법인태화강생태관광협의회 댓글 0건 조회 388회 작성일 20-11-18 08:56

본문

a79bcb56662ab6a96d681eb9450d2589_1605657393_497.jpg

a79bcb56662ab6a96d681eb9450d2589_1605657393_5801.jpg
 

[업무협약식 체결]

*일시 : 2020. 11. 17  13시

*장소 : 삼호동사무소

-울산태화강삼호철새마을협의회와 생태관광객 유치 활성화를 위한 업무협약식 체결


Contact

1st floor of EXO 21 Convention, 160 Wangsaeng-ro, Nam-gu, Ulsan

+82 (0)52-266-5168

hgs1223kr@hanmail.net

  Personal Information Handling Policy  /  Admin